Mataayos 7:24-28

Axad wanaagsan walaaliyaalow! Aayadaha maanta waaxaa ka yimaadaa Mataayos 7:24-28 24 Haddaba qof kasta oo ereyadaydan maqla oo yeela, waxaa loo ekaysiinayaa nin caqli leh oo gurigiisa ka dul dhisay …