Nuurki Aduunkow

Nabar aan daawo lahayn, Oo lala nusqaamo, Naf go’doo  xabaalan, Noleyihiyoow!!! Nuurkii  aduunkow, Naruuradaada qaaliga eh, Nimcadaada ina sii.   Markii  aan nuglaaney, Niyada naga xumaatay, Qalbiga naafa  gaaro, Naxariistihiiyow! …