sabuuraad cutubka 8aad

sabuuraad cutubka 8aad 1 Rabbiyow, Sayidkayagiiyow, Magacaagu dunida oo dhan ku fiicanaa! Waayo, sharaftaadii waxaad ka sarraysiisay samooyinka. 2 Waxaad xoog u yeeshay afka ilmaha yaryar iyo caanonuugga, Waana cadaawayaashaada daraaddood, Si …

YOOXANAA 15

Ayadaha maalintan waaxaad ku helikartaa YOOXANAA 15 halkan ku dhegeyso:   Cutubka 15 aayada 9-17: 9Siduu Aabbuhu ii jeclaaday, ayaan anna idiin jeclaaday. Jacaylkayga ku sii jira. 10Haddaad qaynuunnadayda xajisaan, …