QASIIDOOYIN ILAAH AMMAAN AH

 

TUSMADDA

HORDHAC

QIRASHADA  IIMAANKA
BARYADA  RABBIGA
SABUURKA  23AAD
TOBANKA  AMAR
NICMADA

 

 

AMMAAN

1.MAGACIIS  BARAKA  LEH
2.KAALAYA  AAN  AMMAANEE
3.HAYE  AAN  AMMAANNO
4.AAN  AMMAANNO  RABBIGA
5.ILAAH  AAN  AMMAANNO
6.ILAAHEENNII  WEYNAA

 

MAHADNAQO

7.XALAY  BAAN  MASIIXII  ARKOO
8.ALXAMDULILLAH

 

YEERID

9.KA  BAROORAN
10.MIYAAD  U  TAGTAY  CIISE?
11.NACASKII  IYO  KII  GARAADKA  LAHAA
12.NUURKA  KEENA
13.INANKAYGIYOW

 

 

TOOBADKEENID

14.WAAN  KU  IMANAYAA  CIISAHAYGOW

 

 

BARYO

15.BARYADA  RABBIGA
16.BADBAADSHOOW  MASIIXOOW
17.BOQORKII  ADDUUNKA
18.CISIGAAGA  NAGU  FURO
19.KOLKUU  CIISE  YIMAADO
20MAANTA  NOO  MICIIN
21NAGA  BADBAADI
22.NUURKII  ADDUUNKA
23.AABBOW  HA  NA  DAYRIN

 

RUMAYSID

24.BAAQIGA  EEBBOW  DUNIDA  BEERAY
25.CIISE  KIRISTOOS  WAAN  AAMMINAY
26.CIISOW,  WAXAAN  AHAY  DEMBIILE
27.GUULOW  ILAAHOW
28.QALBIGAYGAA  KU  DOORTAY
29.KITAABKA  CADDEYN

 

 

 

BADBAADO

30.BASHIIROW  MASIIXII
31.JACAYLKA  CIISE
32.XOOG  BUU  LEEYAHAY
33.CIISE  WAA I  JECEL  YAHAY
34.GACMAHAA  LOO  HOORSAN
35.MASIIXEENNI  WEYNAA
36.MAANTA  WAA  MAALIN  WEYN
37.NIMCAALOOW
38.WAXBA  DHIIGGA  CIISE  MOOYEE
39.WAA  LA  ROGAY
40.WAA  INAAN  BADBAADO  HELAA
41.ADIGAA  IFTIINKAYGA  AH

 

 

ABUURITAAN

42.AADAN  IYO  XAAWO

 

DHALASHADA  CIISE  MASIIX

43.DHALASHADA  CIISE  MASIIX
44.MARYAMOO
45MASIIYEENNII  MAALINTUU  DHASHAY WEEYE

 

SARAKICIDDA  CIISE  MASIIX

46.CIISE  MASIIX  WAA  NOOL  YAHAY

 

SOO  NOQOSHADA  CIISE  MASIIX

47.CIISE  MASIIX  WUU  IMANAYAA
48.CIISE  MASIIX  WAA  MASIIX
49.GOORTUU  YIMAADO
50.RABBIGA  AAMMINA

 

 

 

 

HORDHAC


Rabbiga gabay cusub ugu gabya,
dadku dhulka oo dhammow, Rabbiga u gabya.
Rabbiga u gabya oo magaciisa ammaana,
Oo badbaadintiisana muujiya maalin ka maalin
Ammaantiisa quruumaha decdooda ka sheega,
Oo shuqulkiisa yaabka dadanna dadyowga oo dhan ka dhex sheega.

Sabuurka 96:1-3


…lakiinse Ruuxu ha idinka buuxsama. Iskula hadla sabuurro iyo heeso ammaan ah you gabayo xagga ruuxa, idinkoo gabyaya oo Rabbiga qalbigiinna ka ammaanaya

Warqaddii rasuul Bawlos u qoray dadka Efesos 5:18-19

Kor…

 

Qirashada Iimaanka

 

Waxaan rumaysanahay Ilaaha Aabbaha ah,
Oo ah Qaadirka uumay samada iyo dhulka,
Iyo Ciise Masiix, oo la Inankiisa madigaa, Inuu yahay Sayidkeenna,
In Ruuxa Qoduuska laga uuraystay, Oo uu ka dhashay Maryan oo bikraa,
Oo uu ku hoos licay Bontiyos Bilaatos,
Oo iskutallaabta lagu qodbay, oo uu dhintay,
Oo la aasay, inuu maalintii saddexaad soo noolaaday,
Oo samada aaday, oo uu haatan fadhiyo gacanta midigtaa
Oo Ilaah Aabbaha Qaadirkaa;
Oo halkaasuu ka iman doonaa inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba.
Waxaan rumaysanahay ruuxa Qodiiskaa,
Kiniisada Ciise Masiix oo caalamigaa, ururka awliyada, cafiga dembiga,
Sarakicidda jirka, iyo nolosha daa’imiskaa.

Aamiin.

Kor…

 

 Baryada Rabbiga

(Injiilka sida Matayos u qoray 6:9-13)

Aabbahayaga jannada ku jirow, magacaagu qoduus ha ahaado,
Boqortooyadaadu ha timaado,
Doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo.
Kibis maalin nagu filan, maanta na sii.
Oo naga cafi qaamahayaga sidaannu u caafinnay kuwa noo qaamaysan.
Oo jirrabaadda ha noo kaxayn, lakiin sharka naga duw.
Waayo, boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa.

Aamiin.

Kor…

 

 Sabuurka 23aad

 


Rabbigu waa adhijirka i jira; waxba u baahan maayo.
Wuxuu i fadhiisiyaa doog qoyan dhexdiis,
Oo wuxuu ii hoggaamiyaa biyaha deggan dhinacooda.
Naftayda wuu soo celiyaa. Oo magiciisa aawadiis wuxuu igu hor kacaa waddooyinka xaqnimada.
In kastoo aan ku dhex socdo dooxada hooska dhimashada,
Sharna ka baqi maayo, waayo, waad ila jirtaa,
Ushaada iyo hangoolkaaga ayaa ii raaxeeya.
Cadaawayaashayda hortooda waxaad iigu diyaarisaa miis,
Oo saliid baad madaxayga ku subagtaa, koobkayguna waa buuxdhaafaa.
Hubaal cimrigayga oo dhan waxaa i raaci doona wanaag iyo naxariis,
Oo weligay guriga Rabbiga ayaan degganaan doonaa.

Kor…

 

 Tobanka Amar

(Kitaabkii labaad oo nebi Muuse oo la yiraahdo Baxniintii 20:3-17)


Aniga mooyaane ilaahyo kale waa inaanad lahaan.
Waa inaanad samaysan sanam xardhan, ama wax u eg waxa samada sare jira, ama waxa dhulka hoose jira, ama waxa biyaha dhulka ka hooseeya ku jira.
Waa inaanad iyaga u sujuudin, ama u adeegin, waayo, aniga oo ah Rabbiga Ilaahaaga ah waxaan ahay Ilaah masayr ah, oo xumaantii awowayaasha waxaan soo gaadhsiinayaa carruurtooda tan iyo farcanka saddexaad iyo kan afraad oo kuwa i neceb, oo waxaan u naxariistaa kumanyaal ah kuwa i jecel oo amarradayda xajiya.
Waa inaanad magaca Rabbiga Ilaahaaga ah si been ah ugu hadal qaadin, waayo, Rabbigu eedlaawe u haysan maayo kii magiciisa si been ah ugu hadal qaada.

Xusuuso maalinta sabtida, inaad quduus ka dhigto. Lix maalmood waa inaad hawshootaa, oo aad shuqulkaaga oo dhan qabsataa,
laakiinse maalinta toddobaad waa maalin sabti u ah Rabbiga Ilaahaaga ah, oo waa inaanad shuqul qaban, adiga, ama wiilkaaga, ama gabadhaada, ama addoonkaaga, ama addoontaada, ama xoolahaaga, ama qariibka irdahaaga ku jira; waayo, Rabbigu lix maalmood buu ku sameeyey samada, iyo dhulka, iyo badda, iyo waxa dhexdooda ku jira oo dhan, kolkaasuu nastay maalintii toddobaad, sidaas daraaddeed ayaa Rabbigu u barakeeyey maalintii sabtida ahayd oo quduus uga dhigay.

Aabbahaa iyo hooyadaa maamuus, in cimrigaagu ku dheeraado dhulka Rabbiga Ilaahaaga ahu ku siiyo.
Waa inaanad qudh gooyn.
Waa inaanad sinaysan.
Waa inaanad waxba xadin.
Waa inaanad deriskaaga marag been ah ku furin.
Waa inaanad damcin guriga deriskaaga, waa inaanad damcin naagta deriskaaga, ama addoonkiisa, ama addoontiisa, ama dibigiisa, ama dameerkiisa, ama waxa deriskaagu leeyahay oo dhan.

Kor…

 

Nicmada

 


Nicmada Rabbi Ciise Masiix iyo jacaylka Ilaah iyo wehelnimada Ruuxa Qoduuska ahu kulligiin ha idina jireen.

Kor…

 


AMMAAN

 


  1. MAGACIIS BARAKA LEH

Magaciis baraka leh, Magaciis baraka leh,
Magaciis baraka leh Rabiiga.
Magaciis baraka leh, Magaciis baraka leh,
Magaciis baraka leh Rabiiga.

YS

Kor…


 

2. KAALAYA AAN AMMAANEE

1. Rabbi baa awood leh, aayo iyo khayr badan
Ilwaad iyo sharaf leh ee, kaalaya aan ammaannee

2. Rabbi baa adkaan leh, caqli aan go’ayin iyo,
Ilays aan damayn leh ee, kaalaya aan ammaannee

3. Adduunkuu badbaadsho, dembigeennii awgii,
Isagaa u iishee, kaalaya aan ammaannee.

4. Ibliiskiyo jinniga, aadanaha lumiyaa
Isagaa ka adagee, kaalaya aan ammaannee

5. Ninki Ruuxa aammina, Rabbigiisa addeecaa,
axdi baa u yaallee, kaalaya aan ammaannee.

6.Kii amarka raacee, Ilaahii rumeeya,
Axdi baa u yaallee, kaalaya aan ammaannee.

7. Arxankeennii weeyaan, ayaan Eebbe weeyaan
Aakhiro iyo adduunkee, kaalaya aan ammaannee.

CI

Kor…


 

3. HAYE AAN AMMAANNO

Haye aan ammaanno, haye aan ammaanno,
Ilaahii na uuntay, haye aan ammaanno.

1. Wuu na eegayaayo na ilaaliyaaye,
Ilaahii na uuntay, haye aan ammaanno.

2. Indhihiiyo, dhegaha iyo afarta addin
Isagaa na siiyee, haye aan ammaano.

3. Waa ayaan wanaagsane, Alla noo inshaaree,
Haye aan ammaanno.

4. Alxamdulillaahi inta aan niraahno, Ilaaheena fiican,
Haye aan ammaanno.

5. Intii eraygiisa addeecdoo rumaysa,
Wuu u abaal gudaaye, haye aan ammaanno.

6. Intii aammintoo dhan inamuu ka yeelee,
Haye aan ammaanno.

7. Waa wankii ilaahoo iinna aan lahayne,
Haye aan ammaanno.

8. Allabbarigeenna inuu noo ahaado, Inaan buu na siiye,
Haye aan ammaanno.

9. Ibliiska iyo jinniga, Isagaa ka adage,
Haye aan ammaanno.

10. Haye aan ammaanno, haye aan ammaanno,
Ilaahii na uuntay, haye aan ammaanno.

AJF

Kor…


 

4. AAN AMMAANNO RABBIGA

Aan ammaanno Rabbiga, aan ammaanno Rabbiga.
1.Ilaaheenna weynoo aadmiga abuure, Eraygiisa weeye.

2.Annagoo itaal daran oon abid isbixiyeen, Asagaa na saamaxay.

3.Waa amiirka nabaddee waa iftiinka dunidee, Allaheenna soo diray.

4. Asagaa awood loo iin aan lahaynoo, Ka adkaaday geerida.

5. Arrin weeye farax loo alxamdulillaahi, Inta aan niraahno.

CQS

Kor…


 

5. ILAAH AAN AMMAANNO

1. Ilaah aan ammaanno, wax weyn buu sameyeey,
Goortuu ina siiyey Inankiisa jacaylkiisii aawadiis.
Kii u dhintay oo bixiyey, ciqaabtii dembigeena,
Oo furay jannada, inaan galno.

2. Alxamdulillah! Alxamdulilah! Ilaan u mahad naqa.
Alxamdulillah! Alxamdulillah! Naxariistiisa aawadiis.
U kaalaya Aabbaha, xagga Ciise Masiix,
Oo siiya weynaanta wax weyn buu ina siiyey.

 

Kor…


6. ILAAHEENNII WEYNAA

1. Aan ammaanno Rabbiga; aan ammaanno Rabbiga;
Aan ammaanno Rabbiga, Ilaaheenni weynaa.

2. Isagaa na fakiya; Isaga na fakiya;
Isagaa na fakiya, Ilaaheennii weynaa.

3. Dembiguu naga hayaa; debiguu naga hayaa;
Dembiguu naga hayaa, Ilaaheennii weynaa.

4.Aan rumayno eraygiisa; aan rumaynoo eraygiisa;
Aan rumayno eraygiisa, Ilaaheenni weynaa.

5. Aan caabudno Isaga; aan caabudno Isaga;
Aan jeclaanno Jaliilka, Ilaaheennii weynaa.

6. Aan jeclaanno Jaliilka; aan jeclaanno Jaliilka;
Aan jeclaanno Jaliilka, Ilaaheennii weynaa.

 

Kor…


MAHADNAQO


 

 

7. XALAY BAAN BASIIXII ARKOO

Xalay baan Masiixii arkoo, xamdi baygu waajibayeey.

1. Xumantaydii buu u dhintoo, xamdi baygu waajibayeey.

2. Xinjirtiisi buu igu dhaqoo, xamdi baygu waajibayeey.

3. Dembigaygii buu xalayoo, xamdi baygu waajibayeey.

4. Geeriduu ka xoog badiyoo, xamdi baygu waajibayeey.

5. Xabaashu ka soo baxayoo, xamdi baygu waajibayeey.

6. Xertiisii ayaa aragtoo, xamdi baygu waajibayeey.

7. Xaqiiqdii ayaan helayoo, xamdi baygu waajibayeey.

8. Ibliiskii ayuu xabbisoo, xamdi baygu waajibayeey.

9. Cadaabtii xor baan ka ahoo, xamdi baygu waajibayeey.

10. Iimaankaygii baa xasiloo, xamdi baygu waajibayeey

11. Xumaatoo dhan buu iga tiroo, xamdi baygu waajibayeey

12. Kitaabkiisii baan xafidoo, xamdi baygu waajibayeey

13. Xalaal quudataan ahayoo, xamdi baygu waajibayeey

14. Xariggii Ibliiska jaroo, xamdi baygu waajibayeey

15. Xabiibkii Allaan noqdayoo, xamdi baygu waajibayeey

16. Quduus kay xiriiriyeyoo, xamdi baygu waajibayeey

17. Xaakinkaan xusuusanahoo, xamdi baygu waajibayeey

18. Jannadaan la soo xarmaadoo, xamdi baygu waajibayeey

19. Lay xisaabin maayo berroo, xamdi baygu waajibayeey

CQM

 

Kor…


8. ALXAMDULILLAH

1. Alxamdulillah, Alxamdulillah, Alxamdulillah dhiigga aawadiis.
Alxamdulillah, Alxamdulillah, dhiigga Ciise aawadiis.

2. Alxamdulillah, Alxamdulillah, Alxamdulillah nuurka aawadiis.
Alxamdulillah, Alxamdulillah, nuurka Ciise aawadiis.

3. Alxamdulillah, Alxamdulillah, Alxamdulillah xoogga aawadiis.
Alxamdulillah, Alxamdulillah, xoogga Ciise aawadiis.

4. Dhiigga Ciise waa laygu furay, dhiigga Ciise ayaa laygu iibshay.
Alxamdulillah, Alxamdulillah, dhiigga Ciise aawadiis.

5. Dembidhaafka waa lay siiyey, qalbi cusub waan helay.
Alxamdulillah, Alxamdulillah, dembidhaafka aawadiis.

HWM.

Kor…

 


YEERID


9. KA BAROORAN

Intuun Boqorku soo noqonoo baabkana la soo xirineey
Dad Allow baraaruga eey ballankeenu waa saaseey.

1. Ballankii Masiixeenni dadka baylayaasha ba’ayoo,
Bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaaneey.

2. Kuwa boobi boolida ee sinada u bareerayaa
bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaaneey.

3. Qofka baaddil ruux ku dilaa baxsan maayo aakhiro ee,
Bartankii cadaabtii kuu ka barooran doonaaneey.

4. Ruuxii xumaan u bogoo xan ku baaramaa ba’ayee,
bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaneey.

5. Ka masiixa beeninay iyo bidci baadi bay noqonoo,
Bartankii badaabti bay ka barooran doonaneey.

6. Xaqa kuwa ka beyrahaa ma badbaadi doonaan oo,
Bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaaneey.

7. Ka Masiixa bal ka maraa bohol naar ah buu geliyoo,
Bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaaneey.

Kor…

 

10. MIYAAD U TAGTAY CIISE?

1. Miyaad ugu tagtay Ciise nadiifintiisa?
miyaad ku mayrantay dhiigga baraarka?
Miyaad rumaysanin raxmaddiisa sacaddaan?
Miyaad ku mayrantay dhiigga baraarka?

2. Miyaad ku mayrantay? Miyaad ku mayrantay dhiigga Masiixa?
Miyuu qalbigaagu nadiifsan yahay? Miyaad ku mayrantay dhiiggiisa?

Kor…

 

11. NACASKII IYO KII GARAADKA LAHAA

1. Nacaskii gurigiisii godgod buu ka dhistoo;
Roobkii waa gugcayoo, dabayshii gurdantoo,
Daadkii soo gelayoo, gurigii burburyee.

Bal go’aas daya! Bal go’aas dayaa!
Bal go’aas dayaa! Gurigii burburyee,
Bal go’aas dayaa!

2. Kii garaadka lahaa, meel gawaan adag buu gurigii ka dhistoo;
Roobkii waa gugcayoo, dabayshii gurdantoo,
Daadkii soo gelyayoo, gurigii badbaadye,

Bal go’aas daya! Bal go’aas dayaa!
Bal go’aas dayaa! Gurigiina badbaadye,
Bal go’aas dayaa!

3. Intii garad lehey, god aakhiraa lagu gurmaayaa, lagu gurmaayaa.
Intii garaad lehey, god aakhiraa lagu gurmaayaa, lagu gurmaayaa.
Haddaad go’daane, haddaad go’daane.

Wuu idin gargaarayaa, idin garab qabanayaa.
Haddaad go’daane, oo go’daane,
Gurigiin ka dhista guudka Ciise Masiix.
Gurigiin ka dhista guudka Ciise Masiix.

AJF

Kor…

 

12. NUURKA KEENA

1. Waa laga yeerayaaa baadiaha maanta, nuurka keena, nuurka keena.
Sannad badan mugdi waannu ku jirnay, nuurka keena, nuurka keena.
Baadiyaha waa laga yeerayaa, nuurka keena, waa sugaynaa.
Magaalooyin waa laga wacayaa, nuurka keena, waa sugaynaa.

2. Nafo badan maanta way dhimananayaan, nuurka keena, nuurka keena.
Aan u tagno, haddeer aan u gaalmayno, nuurka keena, nuurka keena.
Meel kasta waa laga yeerayaa, nuurka keena, waa sugaynaa.
Dhan kasta waa laga yeerayaa, nuurka keena, waa sugaynaa.

3. Waannu maqalnay kuwa yeeraya maanta, nuurka keena, nuurka keena.
Aan u tagno, haddeer aan u kaalmayno, nuurka keena, nuurka keena.
Buur walba waa laga yeerayaa, nuurka keena, waa sugaynaa.
Ban walba waa laga wacayaa, nuurka keena, waa sugaynaa.

4. Jawaabtiinna maanta waannu sugaynaa, nuurka keena, nuurka keena.
Imaantinkiina maanta waanu sugaynaa, nuurka keena, nuurka keena.
Imminka miyaad noo imanaysaan? Weli waa rajaynaynaa.
Imminka miyaad noo sheegaysaan? Weli waa rajaynaynaa.

HWM

Kor…

 

13. INANKAYGIYOW

1. Inankaygiyow, inankaygiyow, qalbigaaga i sii.
Inankaygiyow, inankaygiyow, qalbigaaga i sii.
Waan caddaynayaa qalbigaaga, inankaygiyow ii kaalay!
Waan safaynayaa qalbigaaga, ii kaalay maanta!

2. Inankaygiyow, imminkada, wadnahaaga i sii.
Inankaygiyow, imminkada, wadnahaaga i sii.
Waan ku sugayaa inankaygiyow, imminkada ii kaalay!
Waan ku sugayaa inankaygiyow, ii kaalay maanta!

3. Inankaygiyow, imminkada, dembigaaga ii keen.
Inankaygiyow, imminkada, wadnahaaga ii keena.
Waan ka saarayaa dembigaaga, imminkada ii kaalay!
Waan ku sugayaa inankaygiyow, ii kaalay, kaalay!
HWM

Kor…


TOOBADKEENID


14. WAAN KUU IMAANAYAA CIISEHAYGOW

1. Waan kuu imanayaa, Ciisehaygow;
Shayddaan waan diidayaa, dembi iga saar.
Waan ku jeclahay, waan ku aamminayaa, waan kuu imanayaa, Ciisehaygow.

2. Waan kuu imanayaa, Ciisehaygow;
Qalbigayga safee, dhiigga igu mayr.
Waan ku jeclahay, waan ku aamminayaa, waan kuu imanayaa, Ciisehaygow.

3. Waan kuu imanayaa, Ciisehaygow;
Qalbigayga waado, kaagii buu yahay
Waan ku jeclahay, waan ku aamminayaa, waan kuu imanayaa, Ciisehaygow

Kor…

 


BARYO


15. BARYADA RABBIGA

Eebbow sarreeyow, waan kuu salaadna;
Eebbow sarreeyow, waan kuu salaadna;
Samaa isinkaa, sahaa suubbanaan;
Samaa isinkaa, sahaa suubbanaan;
Sayiidnimadaa ha soo degatoo; Sayidnimadaa ha soo degatoo.
Samada say ku tahay dhulkana ka sin;
Samada say ku tahay dhulkana ka sin;

1. Na sii cunno iyo waxaan cabnaba; na sii cunno iyo waxaan cabnabaa,
Na sii saaka soortan u baahanay, na sii saaka sootaan u baahanay.

2. Waxaannu samayno noo saamax; waxaannu samayno noo saamax
Sidaan innaba u saamaxayno; sidaan innaba u saamaxayno.

3. Ha na saarin miisankaaga; ha na saarin miisankaaga.
Ha nagu sii dayn siriq Shaydaan; ha nagu sii dayn siriq shaydaan.

AY

Kor…

 

16. BADBAADSHOW MASIIXOOW

Madbaadshoow, Masiixhow, kuwa ba’ay nagu darin.
Beerta jannada ha naga qaadin, kalay noo bishaaree.

1. Inay dunidu been tahay, oo ay bilaash tahay,
Oon lagu badbaadayn, Baybalkaa bayaanshee.

2. Barwaaqada adduunyadu, inay beri ku mood tahay,
Oon lagu badbaadayn, Baybalkaa bayaanshee.

3. Bannaankii qiyaamaha in laysu soo bixi,
Cadaabtana la buuxini, Baybalkaa bayaanshee.

4. Markuu baqorku soo dego, kuwa beenin dooniyo,
Bidci naar inuu geli, Baybalkaa bayaanshee.

CQM

Kor…

 

17. BOQORKII ADDUUNKA

1. Boqorkii u sarakacay inuu duni badbaadshow,
Baxsanow Masiixow, baalashada igu qaad.

2. Adigaa bogsiin hiray barasta iyo juudaan iyo,
Indhoolaha burdida sidan oo bannaan jiray idil.

3. Baxsanow Masiixow waxaan ka baryayaa,
Boqortooyadaadii inaynaan ku beegnaan,

4. Baraha carshigaagee aad booqataa hoos,
Dhulka barakadaysaa oo barwaaqo siisaa.

5. Baxsanoq Masiixow adigay badbaadshoo,
Ii bidhaanshay samahee, ha i baadiyayn abid.

6. Inta baylahda ahee Shayddaanku bi’iyey,
Aan garan badbaadada, u iftiimi baaqaa

CI

Kor…

 

18. CISIGAAGA NAGU FURO

Cafi Eebbe mooyee, inaan cayma kala jirin,
Babaylkaa caddeeyee.
Aabbow, Ciisahaygoow, raxmaddaada caankiyo,
Cisigaaga nagu furo.

1. Caqlilaawe inaan nahay, waxaa noo caddayn kara,
Candhuuf baan ahaynoo, caynkan nagala yeelayee,
Inii ciid noloo celin, qofba camalkii uu sugi.

2. Shayddaanka ceebta leh, Rabbigow caroodaye,
Ciddii raacda inay guban, ceel dheer na lagu ridi, oo ay calaacli.

3. Cimri ma leh adduunyadu, cibaaraa la sheegaye,
Cilmilaawe inuu lumi, oo caamo halis tahay, caasina cadaab geli.

4. Cariishkii badoobaa, cabsidiyo cidlada badan,
Cariirkiyo mugdiga badan, caawimaadi ay jirin, cid ka baaqan maysee.

5. Ciilkii qiyaamaha, cashiiriyo walaal jirin,
Ciriidiyo canaadka leh, maalmaha cajiibta leh, caajiskiyo culayska leh.

6. Casiisow Allahayoow, adaan kuu cabiid nahoo,
Adaan kuu cawaansannee, caddibaad adduunkiyo,
Cadaabtii ha nagu ridin, jannadii carfooneyd, Rabbow noogu yeel calaf.

7. Carrab iyo calool kala duwan caafimaad malahane,
Markuu Ciise soo dego, kuwa caasin doonee,
Hadda laba codleeyee, ceeboodi doonee, berri caban ha nagu darin.

8. Caiisow Allahayoow, cimri dheer cibaada leh,
Caafi iyo caafimaad sugan, cisi iyo barwaaqo leh,
Halkuu Ciise joogiyo, cirib sama na gaarsii.

Kor…

 

19. KOLKUU CIISE YIMAADO

1. Kolkuu Ciise yimaado dadka qaarna madiixo
Qaarna uu murugoodo, kuwa weyn maalintaa,
Midigtaada fadhiista, macbudkoow naga yeel

2. Kolkuu Ciise yimaado dadkaan maanta aqoonin,
Uma muuqanayaane, miyaad maanta rumaysan?
Inta aad ka murmaysid waxaa kaaga wanaagsan,
Adoo maalinta weyn midigtiisa fadhiista.

Kor…

 

20. MAANTA NOO MICIIN

Maanta noo micin, maanta noo micin.
Maanta noo micin, maanta noo micin.

  1. Masiixeenni weynaa, mowlaheennu doortayow.
  2. Maryan key xambaartow, madigii Ilaahow.
  3. Midkii noo dhintow, dembigeenna qaadow.
  4. Meel kasto aanjoognoo, magacaagaan ammaannaa.
  5. Murug waa na daaysoo, mowd ka baqi maynoo.
  6. Magacaaga sarreeyoo, meel walba laga ammaanaa.
  7. Masiixiyiinta oo idil, kii ay mahadiyeenow.
  8. Mowlihii na uuntaa magac weyn ku siiyoo, midigtiisa joogtaa.

CQS

Kor…

 

21. NAGA BADBAADI

Ilaaha aan baahanine loo baahan yahayow,
Adaan kuu baahannahaye noo bishaaree.

1. Ilaaha aan baahanine loo baahan yahayow,
Ba’aa lagu sheegay aakhiro naga badbaadi.

2. Ilaaha aan baahanine loo baahan yahayow,
Qiyaamaha baaska yaallaa naga badbaadi.

3. Ilaaha aan baahanine loo baahan yahayow,
Xisaab ba’an baa la sheegee naga badbaadi.

4. Ilaaha aan baahanine loo baahan yahayow,
Adaab boqorow ku barinee naga badbaadi

5. Ilaaha aan baahanine loo bahan yahayow,
belaayada taal adduunyada naga badbaadi.

6. Ilaaha aan baahanine loo bahan yahayow,
Inaan baadiyownaa naga badbaadi.

7. Ilaaha aan baahanine loo bahan yahayow,
Inaan bidciyowno Eebbow naga badbaadi.

8. Ilaaha aan baahanine loo baahan yahow,
Masiixa inaan ka baydhnaa naga badbaadi.

9. Ilaaha aan baahanine loo bahan yahayow,
Bakhtiyo, booli iyo been naga badbaadi.

10. Ilaaha aan baahanine loo bahan yahayow,
Bushi iyo baahi iyo ceeb naga badbaadi.

11. Ilaaha aan baahanine loo bahan yahayow,
Baibalkaagoo aan ka boodnaa naga badbaadi.

CQM.

Kor…

 

22. NUURKII ADDUUNKA

1. Nabar aan daawo lahayn oo lala nusqaamiyo,
Naf go’day oo xabaalani nooleeyahiiyow,
Nuurkii adduunkow naruuraraada qaaliga,
Nimcadaada qax naga sii

2. Markii aan nugalaannee niyadada naga xumaatee,
Qalbigu naafo gaaro naxariistahiiyow,
Ciise nuurkii dunidow, naruuraraada qaaliga ah,
Iyo nimcadaada wax naga sii.

3. Adaa nacabka Shayddaan ee qalbiga nagida ku ahaa,
Niyadda iiga saaroo naarta iga xoreeye,
Kuwa naca xanbaarsanee aan garan nasteexada,
Nimcadaada gaarsii.

CI

Kor…

23. ALLOW HA NA DAYRIN!

Allow ha na doorin adaa daayimee!

Aabbow ha na dayrin, dadkaagaan nahee!

1. Ibliis la dagaala, dariiqaan nahee.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

2. Qofkii dulmi doona, dab naar ah
gelayee.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

3. Masiixa qof diiday, jinnaa la
darsee.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

4. Qofkii xaqa diiday, Ibliis
dabrayee.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

5. Masiixii daraaddeenna loo
dilayow.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

6. Dariiqii Shayddaanka ka soo
durugnee.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

7. Dhiiggaagii la daadshaa na
daahiriyee.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

8. Dabiibkii nafteenna ayaad
noqotee.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

9. Inaad soo degaysaan diyaar u nahee.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

10. Kolley ma dulloobo qof daacad ahee.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

11. Dib soo noqod kaaga ma aan dafirree.
Aabbow ha na dayrin,
dadkaagaan nahee!

Kor…


RUMAYSID


24. BAAQIGA EEBBOW DUNIDA BEERAY …

Baaqiga Eebbow dunida beeray;
Ballan kuu sheegay,
ka baaqan maayo.

1. Buuraha korkooda haddaan bil joogo,
barafku i garaacana,
beenbeenin maayo
Badbaadshahayga.

2. Boqol sano haddaan ban joogo,
beer iyo xooliyo
bilcaanba waayana,
beenbeenin maayo
Badbaadshahayga.

3. Haddii lay bireeyo,
bad laygu tuuro,
bur layla dhacana,
beenbeenin maayo
Badbaadshahayga!

4. Haddii aan baahdo,
beesa aan waayo,
beenbeenin maayo
Badbaashahayga!

5. Bugtaa i haysay,
beerkay i xanuunjin,
Isagaa i baanto,
iga bogsiiya,
beenbeenin maayo
Badbaashahayga.

6. Baaqiga Eebbow dunida beeray;
Ballan kuu sheegay
ka baaqan maayo.
AJF

Kor…

25. CIISE KRIISTOOS WAAN AAMMINAY …

Bixiyahayga Ciise buu yahay; Badbaadiyahayga oo fiican.
Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.

1. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Magaciisa waan ammaanaa,
Dhiiggiisana waan aqbalay.

2. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Gacmihiisa waa loo qodbay
xumaantaydii aan falay.

3. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Kii ii dhintay daraaddayba.
Kii ka kacay kuwii dhintay.

4. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Dembidhaafka waan ka helay;
Carotirka buu yahay.

5. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Jacaylkiisa waa i galay;
Caasinnimo wayga saaray.
6. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Mugdigayga waa dhammaaday;
Iftiinkiisa waa i gaaray.

7. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Wuu i furay, wayga furay;
Shakigaygii wayga furay.

8. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Dembigayga wayga saaray;
Qalbi cusub wuu i siiyey.

9. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Ballankiisa waan rumeeyey,
Ruuxiisiina waa i galay.

10. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Wuxuu joogaa qalbigayga,
Gudihiisa wuu ku jiraa.

11. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Dhimashada ka biqi maayo,
sakaraadka ka cabsan maayo.

12. Ciise Kiristoos waan aamminay;
Imminka waan raacayaa.
Waxaan goostay inaan raaco;
Fakiskayga buu yahay.

HWM

Kor…

 

 

26. CIISOW, WAXAAN
AHAY DEMBIILE.

1. Waxaan ahay – dembiile,
waxaan ahay – dembiile.
Dunuubtii aan falay baa …
dunuubtii aan falay baa …
… daraaddeed, laguugu qodbay
iskutallaabtee.
… daraaddeed, laguugu qodbay
iskutallaabtee.

2. Waxaan ahay – dembiile.
Waxaan ahay – dembiile.
Dulmigaan samey baa …
Dulmigaan samey baa …
… daraaddiis laguugu qodbay
iskutallaabtee.
… daraaddiis laguugu qodbay
iskutallaabtee.

3. Waxaan helay – dembidhaafka, waxaan helay – dembidhaafka.
Nolol daa’ima inaan helo …
nolol daa’ima inaan helo …
… daraaddeed laguugu qodbay
iskutillaabtee.
… daraaddeed laguugu qodbay
iskutillaabtee.

4. Waxaan ahay – adeegahaaga.
Waxaan ahay – adeegahaaga.
Dembidhaafka inaad i siisaa …
Dembidhaafka inaad i siisaa …
… daraaddeed laguugu qodbay
iskutallaabtee.
… daraaddeed laguugu qodbay
iskutallaabtee.

IMB / (CQS)

Kor…

27. GUULOW ILAAHOW

Guulow Ilaahow!
Adigaa noo gargaaray.
Guulow Ilaahow!
Adigaa noo gargaaray.

1. Galab iyo subaxba,
Adigaa noo gargaaray.
Gelin horiyo gelin dambeba,
Adigaa noo gargaaray.

2. Cagta waaberigaan
gurigaaga galnaa.
Gacantoo fidsan baan
ku soo hoos goglaynaa.

3. Gabbalkoo dhacay baan
ku garwaaqsanaynaa.
Girgir foox ka buuxaan
kuula soo gelaynaa.

4. Gabay iyo madiix baan
kuula soo gurmannaa.
Gacmahoo fidsan baan
kugu magangalaynaa.
AJF

Kor…

28. QALBIGAYGAA KU
DOORTAY.

Masiixii deeqda badnaayoow!
Qalbigaygaa ku doortayey.
1. Daraadday baa laguu dulmoo;
Qalbigaygaa ku doortayey.

2. Dembigaygaa laguu dilayoo.
Qalbigaygaa ku doortayey.

2. Diintaadii baan ku diirsadayoo.
Qalbigaygaa ku doortayey.

3. Dembigii wayga daahirisoo.
Qalbigaygaa ku doortayey.

4. Dhiiggaagii baygu daahirisoo.
Qalbigaygaa ku doortayey.

5. Dariiqii jannadaad tahayoo.
Qalbigaygaa ku doortayey.

6. Rabbiyoow daacad baan ahayoo.
Qalbigaygaa ku doortayey.
7. Xumaantaad naga dabooshayoo.
Qalbigaygaa ku doortayey.

8. Daayinkey baad la nooshahayoo.
Qalbigaygaa ku doortayey.

CQM

Kor…

29. KITAABKA CADDEYN

Carfoonow, Masiixii cadrad inay dhashoo;
la caddibay daraaddeen kitaabkaa caddeyn.

1. Culayskii dembiguu naga
caabbiyoo;
Naga caymi ceeboo –
Kitaabkaa caddeyn.

2. Saddex cisho gadaashood ciidda
inuu ka baxayoo;
Carshigaas ku nool yahay –
Kitaabkaa caddeyn.

3. Jannadaa carfoon inuu caawa joogoo;
Cisi uu ku maammuli –
Kitaabkaa caddeyn.

4. Inuu Ciise imanoo caasiga dafiriyoo;
Ciidankiisa uu wadan –
Kitaabkaa caddeyn.

5. Caasigu inuu oran aan camal fashee;
Casiisow dib ii celi! –
Kitaabkaa caddeyn.

6. Codsigiisa beentaa calwasaad ahoo;
Cidna inayn ka yeeleyn –
Kitaabkaa caddeyn.

7. Ka Ibliis ciseeyaa ama
caabudaa;
berri inuu calaacali –
Kitaabkaa caddeyn.

8. Qof Ilaah ciseeyaa
la casuumi;
la cashayn Masiixoo –
Kitaabkaa caddeyn.

9. Qofka laba codleeyaa Rabbigow carooniyo;
cadaabtii inuu mudan
Kitaabkaa caddeyn.

10. Cirib male adduunkaan dadku caashaqaye;
cidna inayan ku waareyn Kitaabkaa caddeyn.

Kor…


BADBAADO


30. BASHIIROW MASIIXII

Bashiirow Masiixii
kii loo bogaan,
barakaysanaynaa Boqorkeenna weyn.

1. Marka buunku yeero
laysu soo baxayo,
barakaysanaynaa
Boqorkeenna weyn.

2. Bannaankii qiyaamaha
marka beeshu joogtaan,
barakaysanaynaa
Boqorkeenna weyn.

3. Marka baaddil suulee
bidci baadiyowbaan,
barakaysanaynaa
Boqorkeenna weyn.

4. Baraarkii Ilaahee darteen
loo bireeyey;
Barakaysanaynaa
Boqorkeenna weyn.

5. Badbaashaha adduunkee
dembi naga badbaadshaan,
barakaysanaynaa
Boqorkeenna weyn.
CQM

Kor…

31. JACAYLKA CIISE

Dhuuxiyo lafaha, …
Dhuuxiyo lafaha, …
… halbowlaha dhiigga iyo dhabarkaa …
… halbowlaha dhiigga iyo dhabarkaa …
… jacaylkaagu dhex yaallaa.
… jacyalkaagu dhex yaallaa.

1. Dembigayga kii dhaqow;
Dhaayahayga furow;
Dhaayahayga furrow;
Dhiigiisa ka noo hurow;
Waan kuu dhawaaqaynaa!
Waan kuu dhawaaqaynaa!

2. Dhimasho soo degtay
kii naga dheereeyayow.
… kii naga dheereeyayow.
Nolol aan dhammaanayn
kii noo dhiibayow.
… kii noo dhiibayow.

3. Adduun waa dhib
iyo dhididkoo la cunee.
… dhididkoo la cunee;
Kaxar iyo dhoobaba
kii naga dhaqaajayow.
… kii naga dhaqaajayow.

4. Ha dhicin! Ha dhumin!
Kii noogu dhawaaqayow …
Kii noogu dhawaaqayow …
… sidii dhallaan uu dhalay.
Ciisihii na dhowrayow.
Ciisihii na dhowrayow.

Kor…

32. XOOG BUU
LEEYAHAY…

1. Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay –
dhiigga Ciise Masiix.
Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay –
dhiigga Ciise Masiix.

2. Shayddaan waa nacayaa;
Shayddaan waa nacayaa;
Shayddaan waa nacayaa –
dhiigga Ciise Masiix.
Shayddaan waa nacayaa;
Shayddaan waa nacayaa;
Shayddaan waa nacayaa –
dhiigga Ciise Masiix.
3. Waan jecelahay;
Waan ammaanayaa;
Waan weynaynayaa-
dhiigga Ciise Masiix.
Waan aamminayaa;
Waan sarraysiinayaa;
Waan aqbalayaa –
dhiigga Ciise Masiix.
4. Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay –
dhiigga Ciise Masiix.
Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay;
Xoog buu leeyahay –
dhigga Ciise Masiix.

HWM

Kor…

33. CIISE WAA I JECEL
YAHAY

1. Ciise waa i jecel yahay.
Kitaabkiisaa ii sheegaa.
Anigu waa kiisiiba
Isaguna waa kayga.
Haa, Ciise i jecel yahay!
Haa, Ciise i jecel yahay!
Haa Ciise i jecel yahay!
Kitaabkiisuu ii sheegaa.

2. Ciise waa ku jecel yahay.
Kitaabkiisuu kuu sheegaa.
Dhiigiisana waa ku siiyey.
Imminkaduu kuu yeerayaa.
Haa, Ciise ku jecel yahay!
Haa, Ciise ku jecel yahay!
Haa, Ciise ku jecel yahay!
Kitaabkiisuu kuu sheegaa.

3. Ciise waa ii dhintay;
Dhiiggiisana i siiyey.
Dembi wayga qaadayaa.
Qalbi cusub i siinayaa.
Haa, Ciise i jecel yahay!
Haa, Ciise i jecel yahay!
Haa, Ciise i jecel yahay!
Kitaabkiisuu ii sheegaa.

Kor…

34. GACMAHAA LOO
HOORSAN

Gabankii Eebbe waa kay guushu raacdoo.
Gabankii Eebbe waa kay guushu raacdoo.
Gacmahaa loo hoorsanoo waa Guullaheennee.

1. Gefkii aan galay buu guudka
iska saaroo.
Gacmahaa loo hoorsanoo waa
Guullaheennee.

2. Dembigaan geysanuu
geeriyoodoo.
Gacmahaa loo hoorsanoo waa
Guullaheennee.

3. Gacmaha iyo gundahaba waa
laga musmaaroo.
Gacmahaa loo hoorsanoo waa
Guullaheennee.

4. Qofkii garan waaya uumbaa
guuldarraystoo.
Gacmahaa loo hoorsanoo waa
Guullaheennee.

5. Waa inaan gacashano
garano, ammaanno.
Gacmahaa loo hoorsanoo waa
Guullaheennee.

6. Goortuu soo laabto oo
geyigan yimaado;
Gacmahaa loo hoorsanoo waa
Guullaheennee.

7. Kuwa garan doona uunbaa guushu raacdoo.
Gacmahaa loo hoorsanoo waa
Guullaheennee.

8. Garsoorkii aakhiruu noo noqon Guddoonshoo.
Gamahaa loo hoorsanoo waa Guullaheennee.

Kor…


MASIIXEENNII WEYNAA


35. MASIIXEENNII
WEYNAA!

Masiixeennii weynaa kama maarannoo.
Mugdigii qiyaamaa lagu moodayaa.

1. Isagaa mulki loo mahad
loo noqoo.
Mugdigii qiyaamaa lagu
moodayaa.

2. Maalintay xumaataan laga maarminoo.
Mugdigii qiyaamaa lagu
moodayaa.

3. Mirirkii dembiguu naga
maydhayoo.
Mugdigii qiyaamaa lagu moodayaa.

4. Magaciisa diidaa malcuun
raacayoo.
Mugdigii qiyaamaa lagu moodayaa.

5. Macbuudkeennii weynaa ina
maammuloo.
Mugdigii qiyaamaa lagu moodayaa.

6. Musbaaxdii adduunkuu naga
yeelayoo.
Mugdigii qiyaamaa lagu moodayaa.

7. Milixdii adduunkuu naga
yeelayoo.
Mugdigii qiyaamaa lagu moodayaa.

8. Maangaabka uumbaa ka
murmaayoo;
Mugdigii qiyaamaa lagu moodayaa.

9. Dhiiggiisa macaan buu nagu
maydhayoo.
Mugdigii qiyaamaa lagu moodayaa.

CQM

Kor…

36. MAANTA WAA
MAALIN WEYN

Maanta waa maalin weyn,
markii Ciise muuqday,
markaan Ciise helay.

1. Maanta waa maalin weyn,
markii Ciise muuqday.
Maanta waa maalin weyn,
markaan Ciise helay
oo imminkaduu i mayray
oo qalbigayguu mariyey.

2. Maanta waa maalin weyn,
markii Ciise muuqday.
Maanta waa maalin weyn,
markaan muumin noqday
oo imminkaduu i mayray
oo qalbigayguu mariyey.
3. Maanta waa maalin weyn,
mid gooniya weeye.
Maanta waa maalin weyn,
mid gooniya weeye.
Alxamdulillah wuu ii muuqday,
oo maqalkayguu ii furay.

Kor…

37. NIMCAALOOW

Masiixii nuurka badnaayoow! Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay,
Nimcaaloow!

1. Naftaadii baad inoo bixisoo; Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay;
Nimcaaloow!

2. Dembigaad naga nadiifisayoo;
Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay;
Nimcaaloow!

3. Naartii baad naga najeyseyoo;
Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay; Nimcaaloow!

4. Neecawda jannada na siisayoo;
Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay;
Nimcaaloow!

5. Dhiiggaagii baan ku noolaannoo; Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay;
Nimcaalow!

6. Kuwii dhintay baad ka
noolaatoo; Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay;
Nimcaaloow!

7. Nabad baad nagu negeeysayoo; Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay;
Nimcaaloow!

8. Naq rooboo noo da’aad tahayoo; Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay; Nimcaaloow!

9. Naxariistaadii baan helayoo;
Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay;
Nimcaaloow!

10. Nuurkii dunida baad naga yeeshoo; Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay;
Nimcaaloow!

11. Ninkii ku nacaa
nashuushooboo; Nimcaaloow!
Naftaydii baa ku jeclaatay;
Nimcaaloow!

Kor…

38. WAXBA DHIIGGA
CIISE MOOYEE

Oo dhiigga Ciise waa qaali,
inuu i caddeeyo.
Fuurasho kale garan mayo;

Waxba dhiigga Ciise mooyee.

1. Yaa dembigayga mayri kara?
Waxba dhiigga Ciise mooyee.
Yaa qalbigayga safayn kara?
Waxba dhiigga Ciise mooyee.
2. Kanu waa furashadaydii oo dhan;

Waxba dhiigga Ciise mooyee.
Kanu waa wanaaggaygii oo dhan;
Waxba dhiigga Ciise mooyee.

Kor…

39. WAA LA ROGAY

1. Waa la rogay, waa la rogay,
waa la rogay;
Culays kastoo qalbigayga
waa la rogay.
Waa la rogay, waa la rogay,
waa la rogay;
Culays kastoo qalbigayga waa
la rogay.
Dembigayga oo dhan dhiigga
Ciise hoostiisa.
Waa la rogay, waa la rogay,
waa la rogay;
Culays kastoo qalbigayga
waa la rogay.

2. Waa la duubay, waa la
duubay, waa la duubay;
Culays kastoo qalbigayga waa
la duubay.
Waa la duubay, waa la
duubay, waa la duubay;
Culays kastoo qalbigayga waa
la duubay.
Dembigayga oo dhan dhiigga
Ciise hoostiisa.
Waa la duubay, waa la
duubay, waa la duubay;
Culays kastoo qalbigayga waa
la duubay.

Kor…

40. WAA INAAN
BADBAADO HELAA.

1. Baadi lunsan baan ehee.
Waa inaan badbaado helaa.
Baadi lunsan baan ehee.
Waa inaan badbaado helaa.
Badbaado helaa, badbaado helaa.
Baadi lunsan baan ehee.
Waa inaan badbaado helaa.

2. Barbaar buka baan ehee.
Waa inaan bogsiin helaa.
Barbaar buka baan ehee.
Waa inaan bogsiin helaa;
Bogsiin helaa, bogsiin helaa.
Barbaar buka baan ehee.
Waa inaan bogsiin helaa.

3. Baraar baxsadan ehee.
Waa inaan bixiye helaa.
Baraar baxsadan ehee,
Waa inaan bixiye helaa.
Bixiye helaa, bixiye helaa.
Baraar baxsadan ehee,
Waa inaan bixiye helaa.

Kor…

41. ADIGAA IFTIINKAYGA AH.

1. Adigaa iftiinkayga Ciise
Masiix.
La’aantaaduna waa ii gudcuree.

… ii gudcuree.
… ii gudcuree.
La’aantaaduna waa ii gudcuree.

2. Adigaa i badbaadinaya ee;
La’aantaaduna waa ii
dhimashee.
… ii dhimashee;
… ii dhimashee.
La’aantaaduna waa ii dhimashee.

3. Adigaa i hoggaaminaya ee;
La’aantaaduna waan
habaabayaa.
Habaabayaa, habaabayaa!
La’aantaaduna waan habaabayaa.

4. Adigaa i gargaarahaya ee;
La’aantaaduna waan
go’ahayaa.
Go’ahayaa, go’ahayaa!
La’aantaaduna waan
go’ahayaa.

5. Adigaa i kaalmaynahaya ee;
La’aantaaduna waan
kufahayaa.
Kufahayaa, kufahayaa!
La’aantaaduna waan
kufahayaa.

6. Adigaa i caawimahaya ee;
La’aantaaduna waan
cidloobayaa. Cidloobayaa,
cidloobayaa!
La’aantaaduna waan
cidloobayaa.

Kor…

42. AADAN IYO XAAWO

1. Eebbahayow, Ilaahayow,
Eebbahayow, Ilaahayow,
Aad baad noo aragtaa ayaan
walba;
Aroor kasta iyo mar kaloo aannan
ogayn;
Aqoon baad u lahayd uumistayadii.
Aqoon baad u lahayd uumistayadii.
oo asaaskayagii waad ogayd.

2. Abkow Aadan, iyo Abooto
Xaawo;
Ayaantaad uuntay waad ogayd.

Inkastoo ay ku arkeen,
Adiga ay kula jireen,
oo Aabbahood iyo uumahoodaba
aad ahayd.
Axdigaagii way jebsheenoo,
Amarradaadii ma ay addeecin.

Ow, Ow, Ow, Ibliis baa erayo been
ah ku ambiyey!

3. Oraahdiisii waxay ahayd,
Alle igu og, waad iftiimi,
indhihiinnu way furmi,
oo waxaad ahaan sida Ilaah.
Naa bal eeg!
Uurka wuu buuxiyaa,
indhahana u roon.
Ah, say aayar qaadatay,
afka way buuxsatay,
oo Aadan bay siisatay,
oo waxay illowday amarkii Eebbe.
Ow! Ow! Ow! Waad u arxantay.

4. Eebbahayow! Ilaahayow!
Eebbahayow! Ilaahayow!
Haba ahaatee, adigaa uuntay mana aad diidin.
Kamana aad ufoon,
aakhirkiina waad aqbashay.
Ilmahaagii baad ka yeeshay.
Ow! Ow! Ow! Waad uu arxantay.

5. Eebbahayow! Ilaahayow!
Eebbahayow! Ilaahayow!
Annana eeggadaan naga indha libiqso!
Ilmahaagii naga yeel!
Ilmahaagii naga yeel!
Ilmahaagii naga yeel!

AJF

Kor…


DALASHADA CIISE MASIIX


43. DHALASHADA CIISE
MASIIX

1. Alla dhowrayow!
Alla dhowrayow!
Alla dhowrayow!
Alla dhowrayow!
Taariikhda dhowra! — haa, haa!
Oo dhug u yeesha! — haa, haa!
Oo dhuuxaama! — haa, haa!
Waa Disembar! — haa, haa!
Dhowr iyo labaatan! —
haa, haa!
Dhalashada Ciise! — haa, haa!
Dhab u ammaana! — haa, haa!
dhab u ammaana.

2. Kii noo dhintay! — haa, haa!
Dembidhaafkeenna! — haa, haa!
Loo dhengedeeyey! — haa, haa!
Oo la dharbaaxay! — haa, haa!
Lagu dheeldheelay! — haa, haa!
Oo dhaawacmay! — haa, haa!
Oo dhabarkiisa — haa, haa!
Dhiiggu ka daatay. — haa, haa!
Oo dhabankiisa… — haa, haa!
… dhididku la rooray. —
haa, haa!

3. Dharaartuu dhashay weeye.
Dharaartuu dhashay weeye.
Dharaartuu dhashay weeye.
Dharaartuu dhashay weeye.
Dhab u ammaana — haa, haa!
Dhawaaqiinna xooja —
haa, haa!
Kuna dheeraysta — haa, haa!
Dhiirranaada — haa, haa!
Shayddaan dhacay — haa, haa!
Rabbi ku dhowaada — haa, haa!
Dhawaaqiisa yeela — haa, haa!

4. Alla dhowrayow!
Alla dhowrayow!
Alla dhowrayow!
Alla dhowrayow!
Dhalashada Ciise … — haa, haa!
… waa dharaar weyne. — haa, haa!
Dhegaha u fidiya — haa, haa!
Dhug u lahaada — haa, haa!
Dhimirkiinna geliya — haa, haa!
Indhaha ku dhowra — haa, haa!
Oo dhab siiya — haa, haa!
Yaysan idin dhaafin — haa, haa!
Khayr baa dhacaye — haa, haa!
Dhayalna ha moodina – haa, haa!
Dhayalna ha moodina — haa, haa!

AJF

Kor…

44. MARYAMOO

Maryamoo bikraa baa Masiixii dhashoo, markaasaa la yaaboo, mucisey ahayd.

1. Iyadoo rag moog bay malaa’ig salaantoo,
markaasay uurowdoo;
Mucjisey ahayd.

2. Markuu Yuusuf arkuu ka madluumayoo.
Markaasay caddeeyeen;
Mucjisey ahayd.

3. Xiddigtii Masiixaa maqaawiir arkeenoo;
Markaasay caddeeyeen;
Mucjisey ahayd.

4. Boqorkii maqlay baa murugoodayoo.
Macnuhuu la yaaboo.
Mucjisey ahayd.
5. Mooradii lo’aad buu mugdigii dhashoo.
Misbaax baa la moodoo.
Mucjisey ahayd.

6. Maqaawiirtii markay mudanahan arkeen,
meel kalay mareennoo.
Mucjisey ahayd.

7. Ari mayracii baa malaa’ig u sheegtoo;
markaasay siyaarteen.
Mucjisey ahayd.

8. Masar in la geeyoo muddo jooga baa,
Malaa’ig inshaartoo.
Mucjisey ahayd.

CQM

Kor…

45. MASIIXEENNII MAALINTUU DHASHAY WEEYE.

1. Aannu madiixno oonu
murweeyno!
Aannu madiixno oonu murweeyno!

Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!

2. Aannu mashxaradno oonu
maamuusno!
Aannu mashxaradno oonu
maamuusno!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!

3. Aan marxabbayno oonu
mushaaxno!
Aan marxabbayno oonu
mushaaxno!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!
4. Inuu mooro jiifoo maro lagu duubay!
Inuu mooro jiifoo maro lagu duubay!
Habeen mugdiyaad baa malaa’iigu sheegtay!
Habeen mugdiyaad baa malaa’iigu
sheegtay!

5. Asagaa mudane mahad aan u celinno!
Asagaa mudane mahad aan u celinno!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!

6. Waa la musmaaray wuuna murugooday!
Waa la musmaaray wuuna murugooday!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!

7. Maqawiirtii garatay meeshuu ku dhashay!
Maqawiirtii garatay meeshuu ku dhashay!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!

8. Malmal iyo fooxna Maryan loo keenyeye!
Malmal iyo fooxna Maryan loo keenyeye!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!

9. Aannu madiixno oonu murweeyno!
Aannu madiixno oonu murweeyno!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!
Masiixeennii maalintuu dhashay
weeye!

AJF

Kor…


SARAKICIDDA CIISE MASIIX


46. CIISE WAA NOOL
YAHAY.

Ciise! Ciise! Maanta waa nool yahay
oo wadnahayguu ku jiraa.
Alxamdulillah maanta!
Ciise Kristoos! Maanta waa nool yahay oo dembigayga wuu dhaafay.
Ciise waa nool yahay!

Kor…


SOO NOQOSHADA CIISE MASIIX


47. CIISE WUU
IMANAYAA

1. Ciise wuu imanayaa.
Ilaahay baa sheegayoo.
Eraygu been ma aha oo
Inanka kii diidayow,
ayaantu way dhowdohoo.
Ciise wuu imanayaa.

2. Eebbe wuxuu diiday buu
uunka yiri daaya oo,
eedda wuu nici jiroo.
Waa ammaan inaan xusnoo,
Ayaantii way dhowdohoo.
Ciise wuu imanayaa.

48. CIISE WAA MASIIX.

Ciise waa Masiix, waa markhaati run ah.
Maalintuu yimaado ninka moog ayaa murugo iyo dhiib qaba.

Magaciisa baa dembi maydhiyoo.
Maamuus runtuu ku mutaystay sharaf.

Waana muran la’aan.

MCC

Kor…

49. GOORTUU YIMAADO

Goortuu yimaado, oo yimaado,
inuu qaado dadkiisa;
kuwa qoduusan oo nadiifsan oo
lagu mayray dhiigiisa;
Sida xiddig bay u nuurayaan.
Waa warkiisa jannada!
Farxad badan buu na siiyey –
nolol daa’imisaa.

YS

Kor…

50. RABBIGA AAMMINA!

Rabbiga aamminoo addeeca!
Rabbiga aamminoo addeeca!

1. Dembigeenna isagaa u dhinitay.
Idilkiinba aamminoo addeeca!
2. Isagu waa Amiirka nabaddee.
Amar oo dhan isaga la siiyey.
3. Waa hubaal inuu soo noqonayoo.
Erayga Ilaah baa caddeyey.

4. Soo jeeda si aad ula kulantaan.
Saccadduna sidaa uma sii fogee.
5. Mowlaheenna mahad aan u
celinee!
Masiixiisa isagaa na siiyey.

CQS

Kor…