Su’aalaha guud ah la jawaabay

Ku soo dhowow mowduucaan. “Lesson 1” riix inaad su’aasha kowaad ku bilaabo. Waa mahadsantahay
Start Course
Level: Caadi
Teacher: Omar Hirsi

Barashada Kitaabka Quduuska Ah. By Shino iyo Shania.

Lesson 1: Yoxaanaa 7:1-24 Lesson 2: Soonka Ilaah jecel yahaay
Start Course
Level: Caadi

Qirashada Iimaanka

Halkan baro cudubka iimaanka oo sii fudud ku qoran.
Start Course
Level: Fuduud
Teacher: Maroodiga

Nolosha Masiixiyiinta

Halkan waxaan baranaynaa Kitaabka Quduuska Ah muxuu sheegayaa kusaabsan sida qof masiixi ah noloshiisa oo noqonkaraa
Start Course
Level: Caadi