Blog

28 maalmood: Maalinta 1aad

Matayos 1aad  1 Kanu waa kitaabkii abtirsiinyada Ciise Masiix, ina Daa’uud, ina Ibraahim. 2 Ibraahim wuxuu dhalay Isxaaq, Isxaaqna wuxuu dhalay Yacquub, Yacquubna wuxuu dhalay Yahuudah iyo walaalihiis, 3 Yahuudahna wuxuu Tamar ka dhalay Feres …