Jidka Ciise Masiixi Qaabkeen Udiyaarin karnaa?

Ciise wuxuu ka yimid Galilii wuxuuna yimid webi urdun, yooxaana wuu Maquuriyey (Babtiisay) Ciise (Markoos 1:9; Mataayoos 3:13; Yooxanaa 1:32-34).     Ciise ma u baahnayn inuu toobadkeeno, waayo wax …

SABUURRADII 1

1 Waxaa barakaysan ninkii aan ku socon talada kuwa sharka leh, Oo aan istaagin jidka dembilayaasha, Oo aan ku fadhiisan kursiga kuwa wax quudhsada. 2 Laakiinse waxaa isaga ka farxiya sharciga Rabbiga, …

Level:

Markhaati furkii Raage

Waxaan Ku dhashay Wadanka Soomaaliya,Waxaan ka dhashay Reer Muslim ah oo aan Diinta Muslimka ayagu dooran balse ay ka dhaxleen Awoowayashood,aniguna sidii baan ku qaatay diintii Islaamka aniga oo garanaynin …

Level:

SABUURRADII 2

1 Bal quruumuhu maxay u cadhoodaan, Dadkuna maxay ugu fikiraan wax aan waxba ahayn? 2 Boqorrada dhulku col bay u taagan yihiin, Taliyayaashuna waxay u wada tashadaan Rabbiga iyo Masiixiisa, iyagoo leh, …

Level:

SHAYDAANKU MA JOOJIN KARO ERAYGA ILLAAH ,INUU QALBIYADA DADKA ADKEEYO AYAA LAGA YAABAA.

Ciise wuxuu dadka u barayay dadka sida mid xukun iyo awood leh,waa run inuu awood iyo xukun lahaay waayo waa Illaah oo jir dad soo qaatay ,laakiinse dadka ayaa fahamsanayn. …

SABUURRADII 3

1 Rabbiyow, cadaawayaashaydu fara badanaa! Kuwa igu kacaa aad bay u badan yihiin. 2 Way badan yihiin kuwa naftayda wax ka sheegaa, iyagoo leh, Ilaah isaga caawin maayo. (Selaah) 3 Laakiinse, Rabbiyow, adigu …

Level:

Ciise wuxuu yiri waxaaa jira labo boqortooyo,amaba laba ruux adduunka!

boqortooyada Ilaah taas oo ah jacaylka iyo iftiinka, iyo boqortooyada shaydaanka taas oo ah gudcur iyo shar. jinniyadu ama Shaydaanku runta wey neceb yihiin oo waxay weeraraan Addoomada Eebe. Tani …

SABUURRADII 4

1 Ilaaha xaqnimadaydow, markii aan ku baryo i maqal, Markii aan cidhiidhi ku jirayba meel baad ii bannaysay, Ii naxariiso oo baryadayda maqal. 2 Binu-aadmigow, ilaa goormaa sharaftaydu sharafjab u rogmanaysaa? Ilaa …

Level:

Masaalkii Beerralayda iyo Abuurka!!

Ciise wuxuu saarnaa doon asagoo dadka wax baraya maalmo jawi degan,si fudud ayay u maqlayeen dadkii hareeraha warta biyaha agteeda joogay oo dhan. Masaalkaan waxaa laga wadaa beeralaydu waa qofka …

Falimaha Rasuullada cutubka 2aad

Hadiyadda Ah Ruuxa Quduuska Ah 1 Oo kolkii maalintii Bentekoste la gaadhay, meel bay kulligood wada joogeen. 2 Oo waxaa filanla’aan samada ka yimid sanqadh sida dabayl xoog leh oo …