Falimaha Rasuullada cutubka 2aad

Hadiyadda Ah Ruuxa Quduuska Ah 1 Oo kolkii maalintii Bentekoste la gaadhay, meel bay kulligood wada joogeen. 2 Oo waxaa filanla’aan samada ka yimid sanqadh sida dabayl xoog leh oo …

Dunida oo dhan meel alla meeshii injiilkan lagu wacdiyo, waxay samaysay ayaa xusuusteeda lagaga hadli doonaa

Matayos 26: Matayos 26:6-13 Ciise goortuu Beytaniya joogay oo ku jiray guriga Simoon kii baraska qabi jiray, 7waxaa u timid naag haysa weel alabastar ah oo cadar qaali ah ku jiro, …

Yaa jacaylka Masiixa inaga sooci doona?

Rooma 8 halkan dhegeyso: Rooma 8:33-39 halkan aqriso: Yaa ashtakayn doona kuwa Ilaah doortay? Waa Ilaah kan wax xaq ka dhigaa. Waa ayo kan wax xukumi doonaa? Waa Ciise Masiix …

YOONIS CUTUBKA 2AAD

  Ducadii nabi Yoonis ku duceystay, Markuu caloosha kaluunka kujiray. 1Markaasaa Yoonis Rabbigii Ilaahiisa ahaa baryay, isagoo ku dhex jira calooshii kalluunka. 2 Oo wuxuu yidhi, Dhibaatadayda aawadeed ayaan Rabbiga …

SABUURRADII 1

1 Waxaa barakaysan ninkii aan ku socon talada kuwa sharka leh, Oo aan istaagin jidka dembilayaasha, Oo aan ku fadhiisan kursiga kuwa wax quudhsada. 2 Laakiinse waxaa isaga ka farxiya sharciga Rabbiga, …

SABUURRADII 2

1 Bal quruumuhu maxay u cadhoodaan, Dadkuna maxay ugu fikiraan wax aan waxba ahayn? 2 Boqorrada dhulku col bay u taagan yihiin, Taliyayaashuna waxay u wada tashadaan Rabbiga iyo Masiixiisa, iyagoo leh, …

SABUURRADII 3

1 Rabbiyow, cadaawayaashaydu fara badanaa! Kuwa igu kacaa aad bay u badan yihiin. 2 Way badan yihiin kuwa naftayda wax ka sheegaa, iyagoo leh, Ilaah isaga caawin maayo. (Selaah) 3 Laakiinse, Rabbiyow, adigu …

SABUURRADII 4

1 Ilaaha xaqnimadaydow, markii aan ku baryo i maqal, Markii aan cidhiidhi ku jirayba meel baad ii bannaysay, Ii naxariiso oo baryadayda maqal. 2 Binu-aadmigow, ilaa goormaa sharaftaydu sharafjab u rogmanaysaa? Ilaa …

“Good Friday”

Luukos 22 Luukos 23 Luukos 22:39-71 39Markaasuu baxay oo Buur Saytuun tegey sidii caadadiisu ahayd, xertiina waa raacday. 40Markuu meeshii joogay ayuu ku yidhi, Tukada inaydnaan jirrabaadda gelin. 41Markaasuu intii dhagax la …