Mataayos 7:24-28

Axad wanaagsan walaaliyaalow! Aayadaha maanta waaxaa ka yimaadaa Mataayos 7:24-28 24 Haddaba qof kasta oo ereyadaydan maqla oo yeela, waxaa loo ekaysiinayaa nin caqli leh oo gurigiisa ka dul dhisay …

sabuuraad cutubka 7aad

sabuuraad cutubka 7aad Kanu waa sabuur Shiggayoon ah oo Daa’uud Rabbiga ugu gabyay, oo ku saabsan Kuush oo ahaa reer Benyaamiin. 1 Rabbiyow, Ilaahayow, adigaan isku kaa halleeyaa, Haddaba iga …

YOONIS CUTUBKA 2AAD

  Ducadii nabi Yoonis ku duceystay, Markuu caloosha kaluunka kujiray. 1Markaasaa Yoonis Rabbigii Ilaahiisa ahaa baryay, isagoo ku dhex jira calooshii kalluunka. 2 Oo wuxuu yidhi, Dhibaatadayda aawadeed ayaan Rabbiga …