Maarkoos qaybta koowaad

Magac Ciise maxaa laga wadaa? Maarkos Cutubyada 1-8 Injiilka Ilaah Sida uu Maarkoos u qoray, waa buugga labaad ee afarta buug ee kitaabka quduuska ah ee ka hadlaaya nolosha Ciise …