Qodobka koowaad

ABUURID

Waxaan rumeysanahay Eebbe, Aabbaha Qaadirka ah, ee uumay samada iyo dhulka. Waa maxay tan macnaheedu? Waxaan rumeysanahay in Eebbe uu aniga iyo khalqiga oo dhan uumay; oo uu i siiyay jidhkayga, iyo naftayda, indho, dhago, iyo dhammaanba xubnahayga, caqligayga, iyo dhammaan dareenkayga, welina uu ilaaliyo oo daryeelo. Waxaa kale oo uu i siiyaa dhar, iyo kabo, cunto, iyo cabitaan, guri, iyo hoy, xaas, iyo caruur, dhul, iyo xoolo, iyo dhammaan waxaan haysto. Wuxuu si hodantinimo ah maalin kasta ii siiyaa dhammaan waxa aan uga baahanahay xagga xafidida jidhkayga iyo noloshaydaba. Wuxuu iga difaacaa khatarta oo idil, oo wuu igana ilaaliyaa sharka oo idil. Waxaas oo dhan wuxuu iigu sameeyaa oo keliya wanaagiisa quduuska ah ee Aabbenimo iyo naxariistiisa, anlgoo aan istaahilin, oo aanan anigu kasban. Sidaas darteed, waa igu waajib inaan u mahad naqo, oo aan ammaano, oo u adeego isla markaana addeeco Isaga. Tanu waa run aad loo hubo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.