Maxaa u xalaal ah ama ka xaaraan ah Masiixiyiinta xagga cuntada.

“Wax waliba waa xalaal, laakiin wax waliba ma roona. Wax waliba waa xalaal, laakiin wax waliba wax ma dhisaan”.
1 Korintos 10:23