Su’aalaha guud ah la jawaabay

Ku soo dhowow mowduucaan. “Lesson 1” riix inaad su’aasha kowaad ku bilaabo.

Waa mahadsantahay

Start Course
Level: Caadi
Teacher: Omar Hirsi