Nolosha Masiixiyiinta

Halkan waxaan baranaynaa Kitaabka Quduuska Ah muxuu sheegayaa kusaabsan sida qof masiixi ah noloshiisa oo noqonkaraa

Start Course
Level: Caadi