Barashada Kitaabka Quduuska Ah. By Shino iyo Shania.

Lesson 1

Level: Caadi
Teacher: Shino iyo Shania

Lesson 1: Yoxaanaa 7:1-24

Lesson 2: Soonka Ilaah jecel yahaay