Su’aalaha guud ah la jawaabay

Ku soo dhowow mowduucaan. “Lesson 1” riix inaad su’aasha kowaad ku bilaabo. Waa mahadsantahay

Start Course
Level: Caadi
Teacher: Omar Hirsi

Barashada Kitaabka Quduuska Ah. By Shino iyo Shania.

Lesson 1: Yoxaanaa 7:1-24 Lesson 2: Soonka Ilaah jecel yahaay

Start Course
Level: Caadi

Nolosha Masiixiyiinta

Halkan waxaan baranaynaa Kitaabka Quduuska Ah muxuu sheegayaa kusaabsan sida qof masiixi ah noloshiisa oo noqonkaraa

Start Course
Level: Caadi