Barashada Kitaabka Quduuska Ah. By Shino iyo Shania.

Lesson 1: Yoxaanaa 7:1-24 Lesson 2: Soonka Ilaah jecel yahaay

Start Course
Level: Caadi