sabuuraad cutubka 8aad

sabuuraad cutubka 8aad 1 Rabbiyow, Sayidkayagiiyow, Magacaagu dunida oo dhan ku fiicanaa! Waayo, sharaftaadii waxaad ka sarraysiisay samooyinka. 2 Waxaad xoog u yeeshay afka ilmaha yaryar iyo caanonuugga, Waana cadaawayaashaada daraaddood, Si …

sabuuraad cutubka 7aad

sabuuraad cutubka 7aad Kanu waa sabuur Shiggayoon ah oo Daa’uud Rabbiga ugu gabyay, oo ku saabsan Kuush oo ahaa reer Benyaamiin. 1 Rabbiyow, Ilaahayow, adigaan isku kaa halleeyaa, Haddaba iga …

SABUURAAD CUTUBKA 6AAD

sabuuraad cutubka 6aad Kanu waa sabuur Daa’uud u tiriyey madaxdii muusikaystayaasha, oo waxaa lagu qaadaa alaab xadhko leh oo muusiko ah, oo Shemiiniid lagu luuqeeyo.  1 Rabbiyow, cadhadaada ha igu …

SABUURRADII

SABUURRADII-Cutub 25 1 Rabbiyow, naftayda xaggaagaan kor ugu qaadaa. 2 Ilaahayow, adigaan isku kaa halleeyey, Haddaba yaanan ceeboobin, Oo yaan cadaawayaashaydu ii faanin. 3 Kuwa adiga ku suga midkoodna ceeboobi …

YOONIS CUTUBKA 2AAD

  Ducadii nabi Yoonis ku duceystay, Markuu caloosha kaluunka kujiray. 1Markaasaa Yoonis Rabbigii Ilaahiisa ahaa baryay, isagoo ku dhex jira calooshii kalluunka. 2 Oo wuxuu yidhi, Dhibaatadayda aawadeed ayaan Rabbiga …