Ciise Masiix xaguu ku yiri Ilaah baan ahay ama i caabuda

Su’aal: Ciise Masiix xaguu ku yiri “Ilaah baan ahay” ama “Ii caabuda”? Maqaalkan maqlo

Su'aal? Ciise Masiix xaguu ku yiri Ilaah baan ahay ama i caabuda ? By Shino Gabo & Shania Abdullahi Gabo"Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee. Haddaad i garateen, Aabbahayna waad garan lahaydeen. Hadda ka dib waad garanaysaan, waadna aragteen". Yooxanaa 14:6-7"Ciise ayaa maqlay inay dibadda ku tuureen, wuuna helay oo ku yidhi, Wiilka Ilaah ma rumaysan tahay? Markaasuu u jawaabay oo ku yidhi, Yuu yahay, Sayidow, aan rumaystee? Ciise ayaa ku yidhi, Waad aragtay, waana isaga kan kula hadlayaa. Markaasuu ku yidhi, Waa rumaysnahay, Sayidow. Wuuna caabuday". Yooxanaa 9:35-38

Posted by Shino Gabo on Tuesday, August 14, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.