Masiixiyada looma soo galo LACAG ee waa jidka JANNADA

By Shino Gabow

Matayos 6:24 Ninna laba sayid uma shaqayn karo, waayo, mid buu nacayaa, kan kalena wuu jeclaanayaa, ama mid buu la jirayaa, kan kalena wuu quudhsanayaa. Uma wada shaqayn kartaan Ilaah iyo maal..

Masiixiyada looma soo galo LACAG ee waa jidka JANNADA. Matayos 6:24 Ninna laba sayid uma shaqayn karo, waayo, mid buu nacayaa, kan kalena wuu jeclaanayaa, ama mid buu la jirayaa, kan kalena wuu quudhsanayaa. Uma wada shaqayn kartaan Ilaah iyo maal.. By Shino Gabow Shania Gabow Christian

Geplaatst door Shino Gabo op Zondag 4 december 2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.