1: Talaabooyinka Ilaah loogu yimaado

Ilaah wuu jiraa wuuna ku jecelyahay

By Shino and Shania

Halkan maqlo:

“Samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta Ilaah, Cirkuna wuxuu muujiyaa sancadii gacantiisa”. SABUURRADII 19:1
/”Oo ka aan jeclaynina Ilaah ma yaqaan; waayo, Ilaah waa jacayl”. 1 Yooxanaa 4:8

Halkan daawo:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.