SABUURAAD CUTUBKA 6AAD

sabuuraad cutubka 6aad

Kanu waa sabuur Daa’uud u tiriyey madaxdii muusikaystayaasha, oo waxaa lagu qaadaa alaab xadhko leh oo muusiko ah, oo Shemiiniid lagu luuqeeyo. 
1 Rabbiyow, cadhadaada ha igu canaanan, 
Oo dhirifkaaga kululna ha igu edbin. 
2 Rabbiyow, ii naxariiso, waayo, anigu waan taagdaranahay, 
Rabbiyow, i bogsii, waayo, lafahaygu way dhib qabaan. 
3 Oo weliba naftayduna aad iyo aad bay u dhibaataysan tahay, 
Adiguse, Rabbiyow, ilaa goormaad sugaysaa? 
4 Rabbiyow, soo noqo oo naftayda samatabbixi, 
Oo igu badbaadi raxmaddaada daraaddeed. 
5 Waayo, geeridu ma leh xusuus adiga lagugu xusuusto, 
Bal yaase She’ool kaaga mahadnaqi doona? 
6 Waxaan la daalay jibaadkayga, 
Habeen kasta sariirtayda oohin baan ku qoyaa. 
Gogoshaydana waxaan ku qoyaa ilmadayda. 
7 Ishaydu waxay la gudhaysaa tiiraanyo, 
Oo cadaawayaashayda daraaddood ayay la gabowdaa. 
8 Iga taga, kuwiinna xaqdarrada ka shaqeeya oo dhammow, 
Waayo, Rabbigu waa maqlay codkii oohintayda. 
9 Rabbigu waa maqlay baryootankaygii, 
Oo Rabbigu waa aqbalayaa tukashadayda. 
10 Cadaawayaashayda oo dhammu way wada ceeboobi doonaan, oo aad iyo aad bay u dhibtoon doonaan, 
Dib bay u noqon doonaan, oo si kediso ah ayay u ceeboobi doonaan. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.