Rabbigu waa adhijirka i jira!

 

SABUURRADII 23
1Rabbigu waa adhijirka i jira; waxba u baahan maayo.
2Wuxuu i fadhiisiyaa doog qoyan dhexdiis,
Oo wuxuu ii hoggaamiyaa biyaha deggan dhinacooda.

3Naftayda wuu soo celiyaa.
Oo magiciisa aawadiis wuxuu igu hor kacaa waddooyinka xaqnimada.

4In kastoo aan ku dhex socdo dooxada hooska dhimashada,
Sharna ka baqi maayo,
waayo, waad ila jirtaa,
Ushaada iyo hangoolkaaga ayaa ii raaxeeya.

5Cadaawayaashayda hortooda waxaad iigu diyaarisaa miis,
Oo saliid baad madaxayga ku subagtaa,
koobkayguna waa buuxdhaafaa.

6Hubaal cimrigayga oo dhan waxaa i raaci doona wanaag iyo naxariis, Oo weligay guriga Rabbiga ayaan degganaan doonaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.