Filiboy 3

Subax wanaagsan walaaliaalow! Maanta waan idin hayaa cutub Kitaabka Quduuska ah. Si fiican ku dhegeyso. Ilaah ha idin barakadeeyo.

Filiboy cutubka 3aad:

Filiboy 3:7-8

7 Habase yeeshee waxyaalihii faa’iidada ii ahaa kuwaas Masiixa aawadiis ayaan khasaare ku tiriyey.
8 Runtii anigu wax kasta ayaan khasaare ku tirinayaa wanaagga aqoonta aan aqaan Rabbigayga Ciise Masiix aawadiis, kaas oo aan aawadiis wax kasta ugu khasaaray, oo haatan waxaan ku tirinayaa inay yihiin qushaash inaan Masiix faa’iido ahaan u helo

 


Audioga waxaa ka helay wordproject.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.