Tukashaduu Ciise Xertiisii Baray

Injiilka sida Matayos u qoray 6:9-13

 Jesus-Christ

Aabbahayaga jannada ku jirow,

magacaagu quduus ha hadaado.

Boqortooyadaadu ha timaado,

doonistaada dhulka ha lagu yeelo

sida jannada loogu yeelo.

Kibis maalin nagu filan,

maanta na sii.

Oo naga cafi qaamahayaga

sidaannu u cafinnay kuwa noo qaamaysan.

Oo jirrabaadda ha noo kaxayn,

laakiin sharka naga du.

Wayo, boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa.

Aamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.